I.272.2.36.2016 Wykonanie otworu badawczo eksploatacyjnego studni Nr 1A (zastępczego za studnię Nr 1) i likwidację studni Nr 1 z utworów czwartorzędowych dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ryczyska gmina Miastków Kościelny.

16 maj 2016 14:42

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia wyłączonego ze stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 )

 

na:

 

Wykonanie otworu badawczo eksploatacyjnego studni Nr 1A (zastępczego za studnię Nr 1) i likwidację studni Nr 1 z utworów czwartorzędowych dla Stacji Uzdatniania Wody

w miejscowości Ryczyska gmina Miastków Kościelny.

 TREŚĆ OGŁOSZENIA
      ZAPYTANIA         WYBÓR OFERTY

 


Odpowiedzi na pytania

 


Przedłużenie terminu składania ofert

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 1 Oferta

Załącznik Nr 2 Istotne postanowienia umowy
Załącznik Nr 3 Wykaz robót budowlanych
Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego
Projekt
Przekrój hydrogeologiczny Ryczyska Model
Zagospodarowanie terenu
Zestawienie wyników wiercenia studziennego
Załącznik Nr 10 do projektu
Załącznik Nr 12 do projektu>

 

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.