I.271.1.2016 Modernizację drogi gminnej Nr 37 w miejscowości Zwola Poduchowna gm. Miastków Kościelny

21 czerwiec 2016 13:32

Gmina Miastków Kościelny

zaprasza

do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na:

Modernizację drogi gminnej Nr 37 w miejscowości Zwola Poduchowna gm. Miastków Kościelny

TREŚĆ OGŁOSZENIA       ZAPYTANIA         WYBÓR OFERTY      OGŁOSZENIE O UDZELENIU ZAMÓWIENIA

 


SIWZ

 

Załącznik Nr 1 Oferta

Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1

Załącznik Nr 3 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

Załącznik Nr 4 Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 5 Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 6 Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1

Załącznik Nr 7 Przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 8 Przedmiar robót

Załącznik Nr 9 Kosztorys ofertowy

Załącznik Nr 10 Mapa z lokalizacją drogi

Załącznik Nr 11 Istotne postanowienia umowy

 

 

 

 

 

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.