Zasiłek pielęgnacyjny

14 luty 2018 13:02

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi od 1 listopada 2018 -184,42 zł miesięcznie a od 1istopada 2019 zasiłek będzie wynosił 215,84 zł 
 
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Druk wniosku o zasiłek pielęgnacyjny dostępny jest w Urzędzie Gminy Miastków Kościelny pokój numer 3 lub do pobrania poniżej.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (wniosek - zasiłek pielęgnacyjny.pdf)wniosek - zasiłek pielęgnacyjny.pdf2018/2019104 kB2018-02-15 09:25
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.